Web Analytics Made Easy -
StatCounter

فلفل دلمه ای نر و ماده

633 دفعه

فلفل دلمه ای نر و ماده

فلفل هایی که چهار برجستگی دارند ماده و آن هایی که سه برجستگی دارند نر هستند.

فلفل ماده پر از دانه است، اما شیرین تر و برای خام خوردن بهتر است و فلفل نر برای پخت و پز بهتر است.