Web Analytics Made Easy -
StatCounter

دندان درد و درمان آن

627 دفعه

دندان درد و درمان آن

دندان درد میتواند به علت مسواک نزدن، عدم استفاده از نخ دندان، شکستن دندان، پر کردن دندادن، ضربه، جراحت قدیم، التهاب دندان و ... باشد.

درمان خوراکی:
مرزه، چغندر، آب ترشک، آب برگ چغندر

درمان گیاهی:
سیر تازه را ریز ریز کرده و بپزید و  به صورت ضماد استفاده کنید.
پودر نرم فلفل برای ناراحتی دندانهای کرم خورده، مفید است.
غرغره آب انگور و سرکه
زیره را با سرکه جوشانده و آن را مضمضه نمایید.
جویدن پوست سبز گردو
مقداری نعناع را جویده و سپس میل نمایید.
بر روی محل درد، اندکی پودر میخک بپاشید.

موارد پرهیز:
خرما، شیرینی جات

دستورات آشپزی بیشتر در کانال تلگرام تک آشپز