شنبه, 04 دی 1395 ساعت 09:12

کاربرد قهوه در خانه داری و ...

برای خیلی از ما که صبح را با قهوه شروع می‌کنیم یا خستگی بعد از ظهر را با نوشیدن قهوه برطرف می‌کنیم، خوب است بدانیم بعد از آن چه اتفاقی برای تفاله‌های قهوه می‌افتد و چه استفاده‌هایی می‌توان از آن کرد.

منتشرشده در مجله بانوان

آخرین غذاهای ایرانی وفرنگی