یکشنبه, 25 بهمن 1394 ساعت 09:18

نگهداری هویج

ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻫﻮﯾﺞ ﻭ ﭼﻐﻨﺪﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺷﻦ ﻧﺮﻡ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺑﻄﻮﺭﯾﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﭽﺴﺒﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

منتشرشده در مجله بانوان
دوشنبه, 06 دی 1395 ساعت 08:49

جلوگیری از پلاسیده شدن هویج

حتما برای شما هم پیش آمده که هویج را در یخچال گذاشته باشید و بعد از یکی دو روز هویجهایتان پلاسیده و بعضی مواقع حتی بلا استفاده شده باشد.

منتشرشده در مجله بانوان

آخرین غذاهای ایرانی وفرنگی