چهارشنبه, 15 شهریور 1396 ساعت 13:49

طرز تهیه گالت سن میشل

طرز تهیه گالت سن میشل:

کره را از بیرون بگذارید تا آب شود. بعد آرد را اضافه کرده و وسط آن را بصورت چاله کرده و تخم مرغ ها و شکر را اضافه کنید.

آخرین غذاهای ایرانی وفرنگی